CEPELIA

Wydarzenia

CEPELIA > Wydarzenia > 2010 > „Pamiątka z Polski” na wystawie „Ludowadła” w Lublinie

„Pamiątka z Polski” na wystawie „Ludowadła” w Lublinie

Prace laureatów konkursu „Pamiątka z Polski” zostaną zaprezentowane na wystawie polskiego wzornictwa inspirowanego sztuką ludową organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów UMCS w Lublinie. Celem wystawy jest prezentacja sposobu, w jaki współcześnie nawiązuje się do kultury tradycyjnej w obszarze szeroko rozumianej działalności projektowej, wzornictwa, designu. Wystawa jest organizowana w ramach XX Festiwalu Muzyki Ludowej (dawniej: Festiwal Mikołajki Folkowe), który odbędzie się w dniach 9-12 grudnia
w ACK UMCS „Chatce Żaka” w Lublinie.

Jak piszą organizatorzy: „Współczesne produkty bazujące na stylistyce ludowej to bardzo barwne, popularne
i coraz szerzej mikołajki folkowe 2010prezentowane w mediach zjawisko określane jako ,,etnodesign”. O fenomenie sztuki ludowej, wpływającym na atrakcyjność etnodesignu stanowią jej poszczególne cechy, wynikające między innymi z tego w jakich warunkach powstawała, kto ją tworzył
i jakie pełniła funkcje oraz to w jaki sposób suma tych czynników wpływa dzisiaj na odbiór projektów stylizowanych na ,,ludowe”. Dotychczasowa historia poglądów na sztukę ludową nasuwa pytanie
o to ,,co jest właściwie ludowe?” , a wystawa służy miedzy innymi pobudzeniu u odbiorcy refleksji na ten temat przez przedstawienie subiektywnie wybranych obiektów. Ludowość to nie tylko powierzchowna wiedza o kolorach, materiałach, technikach i wzorach, ale przede wszystkim świadomość własnych korzeni. Efektem świadomego do nich sięgania są przedmioty wyjątkowe, indywidualne i w szczególny sposób reprezentatywne
i charakterystyczne dla Polski. Przeżywamy falę zainteresowania projektowaniem zainspirowanym kulturą tradycyjną, głównie dzięki inicjatywie różnych instytucji jak np. Cepelia (konkurs na Pamiątkę z Polski), muzea etnograficzne w Warszawie (projekt Etnogadżet) i w Krakowie (Etnodesign Festiwal), ale także dzięki nowemu pokoleniu projektantów.
Moda na ludowość stanowi pewną powracającą raz na jakiś czas tendencją, która w warunkach kultury masowej i obrazkowej oraz wolności wypowiedzi artystycznej i poszukiwań formalnych projektantów zyskuje nowe cechy i wartości. Etnodesign Ludowadłastaje się uznawanym powszechnie faktem
i jest coraz bardziej rozpoznawalny i reprezentacyjny również poza granicami Polski, przez co wartości polskiej sztuki ludowej urastają do rangi uniwersalnego obrazu naszej kultury czy pewnego przekazu połączonego z nowoczesną formą. Czerpanie z polskiego dziedzictwa kulturalnego ma historię sięgającą ponad stu lat wstecz, a jego bardzo liczne efekty przybierały w czasie tych lat różną formę. Wystawa prezentuje jedynie kilka z nich, wybrane odwołują się wyłącznie do młodych projektów
z ostatnich kilku lat.”

Wystawa zostanie otwarta 9 grudnia o godzinie 20:00 w Czarnym Foyer ACK UMCS „CHATKA ŻAKA”, przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie.

Program Festiwalu oraz szczegółowe informacje o wystawie: www.mikolajki.folk.pl/

Zdjęcia prac nagrodzonych w konkursie „Pamiątka z Polski” organizowanym w 2009 roku przez Fundację CEPELIA.

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl