CEPELIA

Wydarzenia

CEPELIA > Wydarzenia > 2009 > Targi Sztuki Ludowej

Targi Sztuki Ludowej

30 sierpnia zakończyły się XXXIII Targi Sztuki Ludowej w Krakowie. Jest to największe w Polsce wydarzenie prezentujące folklor, sztukę ludową, rzemiosło artystyczne i kulturowe tradycje. Targi, w których udział zgłosiło niemal 400 twórców krajowych i zagranicznych, trwały od 21 do 30 sierpnia.

Zwiedzający mogli kupować wyroby wykonane przez twórców ludowych, spółdzielnie i spółki Cepelii oraz oglądać występy ,,Cepeliowskich” zespołów folklorystycznych oraz licznych grup muzycznych z Polski i zagranicy

– między innymi z Republiki Słowacji, Republiki Węgier, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Białorusi. Gośćmi Targów były także zespoły folklorystyczne z całego świata, biorące udział w dwu wielkich Festiwalach: Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
w Zakopanem oraz Międzynarodowym Studenckim Festiwalu

Folklorystycznym w Katowicach. W ramach Targów zorganizowane zostały pokazy technik rękodzielniczych.

PROGRAM TARGÓW

21 sierpnia (piątek)

UROCZYSTE OTWARCIE XXXIII TARGÓW SZTUKI LUDOWEJ

Hejnał Mariacki, Trąbity Haniaczyków, Dzwon Zygmunta — Aleksander Kobyliński Wystąpienia powitalne Organizatorów oraz Gości

JUBILEUSZ NOWEJ HUTY

Współorganizator: Ferdynand Nawratil – Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury

11.15 Korowód uczestników wokół Rynku Głównego
11.45 Rozpoczęcie koncertu: Krakowiak – ZPiT „Nowa Huta”
12.00 Uroczyste otwarcie Targów z udziałem Władz Krakowa i Gości
12.30-13.00 Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Huta”
13.00-13.30 Zespół Instrumentalny „ Promyki Krakowa”
13.30-14.00 Zespół Góralski „Hamernik”
14.00-14.30 Kapek „Krakusy”
14.30-15.00 Krakowska Orkiestra Staromiejska
15.00-15.30 Występ zespołu „Cepelia- Pilsko”
15.30-16.30 Formacja Amatorskiego /klubu Tańca Towarzyskiego „encek”
Teatr Muzyczny „Nowa Akademia”/ Formacja „Flesz Dance”/ Grupa Taneczna „Bit”
16.30-17.00 Folklorystyczny Zespół Romski „Kałę Jakha”
17.00 Występ zespołu „Sądaczanie”
19.00 „O Nowej Hucie to piosenka” – koncert Aleksandra „Makino” Kobylińskiego i zespołu „Andrusy”

22 sierpnia (sobota)

DZIEŃ MIASTA OPOLA

Współorganizator: Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola

11.00 Korowód Uczestników wokół Rynku Głównego
12.00 Hejnał Opola Wystąpienie Ryszarda Zembaczyńskiego — Prezydenta Miasta Opola
12.15- 13.15 Występ Orkiestry Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera
13.45- 14.15 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”
14.30- 15.00 Występ Zespołu Opole Gospel Choir
15.15- 15.45 „Cepelia” dla Opola – występ zespołu „Pisarzowianki”
16.00- 16.30 Występ Alicji Kalinowskiej z zespołem KOFI
16.45- 17.15 Występ Zespołu Opole Gospel Choir
17.30- 18.00 „Cepelia” dla Opola – występ zespołu „Polancza”
18.15- 18.45 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”
18.45- 19.00 Zakończenie Dnia Miasta Opola w Krakowie

23 sierpnia (niedziela)

DZIEŃ MIASTA I GMINY BOBOWA

Patron Honorowy „DNIA”: Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Współorganizator: Wacław Ligęza — Burmistrz Miasta i Gminy Bobowa

11.15 Korowód wszystkich Uczestników wokół Rynku Głównego. Prowadzi Orkiestra Dęta z Siedlisk
11.45 Zespół „Koronka z Bobowej”
12.00 Uroczyste otwarcie DNIA BOBOWEJ
Wystąpienia zaproszonych Gości
Zespól „Koronka” z Bobowej- c.d. występu
12.30 Koncert Kapeli Ludowej
13.00 „Bobowska historia”- widowisko historyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr.l w Bobowej
13.30 Arie dla Krakowa w wykonaniu artystów pochodzących z Bobowej:
– Urszula Rojek – Opera Wiedeńska
– Paweł Szczepanek — Opera Krakowska
– I iwa Ochwat — szkoła muzyczna
14.00 „O Krakowskim Rynku” – historia, anegdoty, opinie. Udział biorą:
– Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
– Andrzej Kozioł – Publicysta, „Dziennik Polski”
– Michał Kozioł – Publicysta, Urząd Miasta Krakowa
14.30 „Cepelia” dla Bobowej — występ zespołu „Pieniny”
15.00 Spotkanie z Bobową – w programie konkursy, nauka piosenki regionalnej, wiersze Józefy Myśliwiec, pamiątkowe zdjęcia Bobowej
15.30 Orkiestra Dęta z Siedlisk
16.15 „Cepelia” dla Bobowej – występ zespołu „Mali Swarni”
16.45 Kapela Ludowa Zespołu „Koronka”
17.00 Orkiestra Dęta z Siedlisk – Zakończenie Dnia Bobowej
18.00 „Nad Wisłą Szeroką” — występ Aleksandra Kobylińskiego i zespołu „Andrusy”

24 sierpnia (poniedziałek)

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ FOLKLORU

Gość Specjalny Targów: Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 21-28.08.2009r.
11.00 Wita Was „Cepelia” – występ zespołu „Cepelia- Pilsko”
11.30 Korowód wszystkich zespołów wokół Rynku Głównego
12.00 Powitanie Zakopanego Wystąpienia Gości i Gospodarzy
12.15- 14.15 Blok folklorystyczny zespołów, uczestników MFFZG w Zakopanem: Norwegia: Group „Hedmark Danselag”
Serbia: Art of Culture Society “Stevan Strbac”
Słowacja: Folklórny siibor Żeleziar
Nepal: Nepa-Laya Folk Art Fourm
14.30 Występ zespołu „Cepelia – Kurpianka”
15.00 Występ zespołu „Cepelia – Fil – Wilamowice”
17.00 Występ zespołu „Cepelia – Kurpianka”
17.30 Występ zespołu „Cepelia — Podhale”

25 sierpnia (wtorek)

DZIEŃ WIELICZKI

Patron Honorowy: Wojciech Kozak — Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

10.00 Rozpoczęcie pokazów Warzenia Soli i wyplatania lin górniczych – Muzeum Żup Krakowskich
11.00 Folklor Wielicki — występ Zespołu Regionalnego „Raciborsko”
11.30 Korowód uczestników wokół Rynku Głównego
12.00 Powitanie Wieliczki – otwarcie Dnia
13.00 Orkiestra Kopalni Soli „Wieliczka”
14.00 Opowieści o Wieliczce, legendy, obyczaje, Św. Kinga, Skarbnik
15.00 Występ z dedykacją— zespół „Cepelia-Koniaków”
15.30 Koncert Orkiestry Kopalni Soli „Wieliczka”
17.00 Zakończenie Dnia Wieliczki
18.00 Występ z dedykacją – zespół „Polancza”

26 sierpnia (środa)

“JARMARK NADNIDZIAŃSKI”

Współorganizator: Włodzimierz Badurak — Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

11.30 Korowód uczestników wokół Rynku Głównego
12.00 Uroczystość otwarcia Dnia Pińczowa
12.15 „Przyroda sercem Ziemi” — prezentacja sceniczna
12.40 Konkursy o Ponidziu
13.00 Prezentacja młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Pińczowie
13.50 Występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie
14.30 Zespół Ludowy „Bogucanie”
15.00 „Cepeliowski” występ z dedykacją – zespół „Fil — Wilamowice”
15.30 Kapela „Ponidzie”
15.45 „Teatr Ciut Frapujący” z Pińczowa
16.15 Występ zespołu „Pisarzowianki”
16.45 Zespół śpiewaczy „Pełczyszczanie”
17.15 Konkursy o Ponidziu
17.30 Występ zespołu „Cepelia — Podhale”
18.00 Pożegnanie Pińczowa – występ zespołu „Sądaczanie”

27 sierpnia (czwartek)

DZIEŃ NARODÓW

Współorganizatorzy:

– Katalin Bozsaky
– Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie
– Mychajło Brodowycz – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
– Aleksander Jegorow- Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie

11.00 „Cepelia” z dedykacją — występ zespołu „Mali Swarni”
11.30 Korowód uczestników wokół Rynku Głównego
12.00 Powitanie Gości i uroczyste otwarcie „Dnia”
12.15 Występ zespołu węgierskiego „Toban”
13.00 Występ zespołu ukraińskiego „Zwierciadło”
14.00 Występy zespołów Federacji Rosyjskiej: „Lebeduszka”, „Nastasja”, „Flamingo”, „Władimir”
15.30 Występ zespołu ukraińskiego „Sokoły”
16.00 Występ zespołu węgierskiego „Toban”
16.30 Występ zespołu ukraińskiego „Zwierciadło”
17.00 Występ Aleksandra Kobylińskiego oraz zespołu „Andrusy”: „O Nowej to Hucie piosenka”
18.00 Zakończenie Dnia Narodów- Występ z dedykacja — zespół „Polancza”

28 sierpnia (piątek)

DZIEŃ SŁOWACKI

Patron Honorowy „DNIA” – Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce Jego Ekscelencja Frantisek Ruźićka

Współorganizator: Jan Bośnović — Dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce

11.00-11.15 Uroczyste otwarcie Dnia Słowackiego w Rynku Głównym
11.15-12.00 Występ zespołu folklorystycznego „Rozsutec” z Żyliny
12.15-13.00 Występ zespołu folklorystycznego „Bystrina” z Bańskej Bystrzycy
13.15-14.00 Występ zespołu folklorystycznego „Liptov” z Rużomberka
14.15-15.00 Koncert zespołu „Hrdza” z Preśowa
15.00-15.15 Prezentacja słowackich atrakcji turystycznych oraz konkurs wiedzy na temat Słowacji
15.15-16.00 Występ zespołu folklorystycznego „Rozsutec” z Żyliny
16.15-17.00 Występ zespołu folklorystycznego „Bystrina” z Bańskej Bystrzycy
17.15-18.00 Występ zespołu folklorystycznego „Liptov” z Rużomberka
18.15-19.00 Koncert zespołu „Hrdza” z Preśowa
19.00-19.15 Prezentacja słowackich atrakcji turystycznych oraz konkurs wiedzy na temat Słowacji
19.15 Zakończenie Dnia Słowackiego w Krakowie

29 sierpnia (sobota)

POGRANICZE KULTUR – SPOTKANIE Z ORAWĄ

Patroni Honorowi „Dnia”: Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego w Krakowie Ivan Horsky – Konsul Generalny Republiki Słowacji

Współorganizatorzy:
– Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka /Polska/
– Josef Dubjak — Primator Miasta Trstena

11.00 Koncert z dedykacją, występ zespołu „Ziemia Lęborska”
11.30 Korowód uczestników wokół Rynku Głównego
12.00 Uroczyste rozpoczęcie „Dnia” Powitanie Gości
12.15 Zespół Regionalny „Skalniak” z Zubrzycy Górnej
12.35 Chór dziecięcy „Maria” z Trsteny
13.00 „Cepelia dla Orawy” – występ zespołu „Pieniny”
13.30 Konkurs „Masło, moje masło”
13.50 Występ zespołu „Dilongstar” z Trsteny
14.20 Występ zespołu regionalnego „Romban” z Chyżnego
14.30 Zespół taneczny „Mhcer” z Trsteny
14.50 Występ zespołu „Ziemia Lęborska”
15.20 Pokaz stroju orawskiego
15.40 Chór „Tristanus” z Trsteny
16.00 „Hajduki” – Konkurs tańca dla publiczności
16.20 Występ Szkolnego Zespołu Tanecznego z Trsteny
16.40 Zespół „De Pres” z muzykantami z Orawy
17.10 Orkiestra dęta „Oravanka” z Trsteny
18.00 Zakończenie Dnia Pogranicza Kultur — koncert z dedykacją – zespół Cepelia „Koniaków”
18.30 Występ Aleksandra Kobylińskiego i zespołu „Andrusy

30 sierpnia (niedziela)

JARMARK PODHALAŃSKI

Patron Honorowy „DNIA”: Wojciech Kozak — Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Współorganizator: Krzysztof Faber — Starosta Powiatu Nowotarskiego

10.00 Teatr Lalek „Rabcio” z Rabki Zdroju – spektakl dla dzieci „Miś Tymoteusz Rym Cim”
11.00 Zespół Regionalny „Honaj” z Dursztyna
11.30 Korowód uczestników wokół Rynku Głównego
12.00 Uroczyste otwarcie Dnia Ziemi Nowotarskiej
12.10 Dziecięcy Zespół Regionalny „Krzesani” ze Spytkowic
12.40 Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Hyrni” z Nowego Targu
13.10 Dziecięcy Zespół Regionalny „Frydmanianie” z Frydmana
13.40 Młodzieżowy Zespół Regionalny „Watra” z Czarnego Dunaje
14.15 Koncert z dedykacją — występ zespołu „Ziemia Lęborska”
14.45 Młodzieżowy Zespół Regionalny „Lubań” z Kluszkowiec
15.15 Konkurs wiedzy dla publiczności „Czy znasz atrakcje Powiatu Nowotarskiego?”
15.30 Muzyka Spiska w wykonaniu „Swarnych” z Nowego Targu
15.50 Dziecięcy Zespół Regionalny „Majeranki” działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej w Rabce Zdroju
16.15 Młodzieżowy Zespół Regionalny „Zaskalanie” z Zaskala
16.40 Konkurs o tytuł „Nojśwarniejsyj Gaździny” XXXIII Targów Sztuki Ludowej
17.00 Młodzieżowy Zespół Regionalny „Ochotni” z Ochotnicy Górnej
17.30 Dziecięcy  Zespół Pieśni i Tańca ,Juhasy” ze Szczawnicy
18.00 ŚTYREK FOLK BAND-Muzyka Karpat
18.30 Zakończenie Dnia Ziemi Nowotarskiej i XXXIII Targów Sztuki Ludowe
18.45 Koncert zespołów uczestniczących w Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym w Katowicach organizowanym przez Uniwersytet Śląski

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl