CEPELIA

O Cepelii

CEPELIA > O Cepelii > Związek Rewizyjny

Związek Rewizyjny

Spółdzielczy Związek Rewizyjny „CEPELIA” działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz statutu. Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą Związku jest m.st. Warszawa. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000157734.

Członkami Związku są spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego oraz spółdzielnie artystów plastyków i architektów.

Celem Związku jest wykonywanie ustawowych funkcji rewizyjnych oraz udzielanie pomocy zrzeszonym Spółdzielniom i organizacjom w ich działalności statutowej. Związek wykonuje m.in.: przeprowadza lustracje zrzeszonych Spółdzielni, udzielona zrzeszonym Spółdzielniom pomocy szczególnie
w sprawach finansowych, prawnych i organizacyjnych, organizuje i współuczestniczy w organizowaniu szkoleń.

Organy Związku Rewizyjnego:

  • Zjazd Delegatów
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

ZARZĄD Związku Rewizyjnego:

Prezes: Jan WŁOSTOWSKI
Wiceprezes: Marek KSIĄŻEK

RADA NADZORCZA Związku

Krystyna Danilczuk – Przewodnicząca Rady
Julia Giętka – Z-ca Przewodniczącej
Kazimierz Lemańczyk – Z-ca Przewodniczącej
Kazimiera Mróz – Sekretarz
Jadwiga Dylong – Członek
Janina Dominiak – Członek
Jan Łobaszewski – Członek
Helena Smoleńska – Członek

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl