CEPELIA

O Cepelii

Spółka CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło

Spółka “CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego,  hurtowego, a także eksportu wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego.
Na terenie całej Polski działa niemal 60 sklepów Cepelia prowadzonych  przez spółkę oraz 11 sklepów prowadzonych przez spółdzielnie cepeliowskie, w których można kupić tkaniny, malarstwo, rzeźby, ceramikę, wyroby wiklinowe, szło, biżuterię, galanterię skórzaną, tkaniny, koronki, ozdoby ludowe, meble, oraz pamiątki. Na rynku działają również sklepy prywatne stosujące znak firmowy “CEPELIA”.
Spółka Cepelia prowadzi także działalność eksportową (strona Biura Handlu Zagranicznego).

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Jan Włostowski

Rada Spółki
Marianna Sołtyszewska
Ryszard Podobiński
Kazimiera Mróz
Julia Giętka
Jerzy Abram
Jan Majerczak
Kazimierz Lemańczyk
Irena Drążewska


CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 8
NIP: 527-24-09-556
REGON: 015235680
Spółka wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000128730.
Wysokość kapitału zakładowego:1.300.000,0 zł

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl