CEPELIA

O Cepelii

Izba Gospodarcza

Izba Gospodarcza Rękodzieła Ludowego i Artystycznego “CEPELIA” działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o Izbach Gospodarczych oraz na podstawie statutu. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000154972. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą jest m.st. Warszawa.

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego oraz spółdzielnie artystów plastyków
i architektów.

Celem Izby jest m.in.: reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby, reprezentowanie Izby w sprawach związanych
z realizacją ich statutowych zadań, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby, tworzenie warunków do ochrony i rozwoju rękodzieła ludowego
i artystycznego reprezentowanych przez członków.

Organy Izby:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd


ZARZĄD IZBY:

Prezes – Jan WŁOSTOWSKI
Wiceprezes – Marek KSIĄŻEK

Skład Rady Nadzorczej
Maria Sołtyszewska – Przewodnicząca Rady
Julia Giętka – Z-ca Przewodniczącej
Kazimierz Lemańczyk – Z-ca Przewodniczącej
Ryszard Podobiński – Sekretarz
Irena Drążewska – Sekretarz
Kazimiera Mróz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Krystyna Danilczuk – Członek
Jan Majerczak – Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Zygmunt Bucior – Członek
Janina Dominiak – Członek
Helena Smoleńska – Członek
Marcin Wnorowski – Członek

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl