CEPELIA

O Cepelii

CEPELIA > O Cepelii > Fundacja CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło

Fundacja CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło

Celem Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło jest ochrona, organizowanie, rozwijanie i propagowanie rękodzieła ludowego i artystycznego oraz sztuki i przemysłu artystycznego. Fundacja podejmuje działania na rzecz zapewnienia warunków dla tworzenia nowych i kultywowania tradycyjnych wartości kultury materialnej narodu polskiego, utrwalania tożsamości kulturalnej narodu oraz współuczestniczy w tworzeniu współczesnej kultury polskiej.

Fundacja uczestniczy w międzynarodowych organizacjach działających w sferze kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem organizacji propagujących rękodzieło ludowe i artystyczne.

Fundacja w szczególności:

  1. wspiera badania w dziedzinie sztuki, rękodzieła i etnografii;
  2. urządza wystawy, pokazy, koncerty, odczyty, konferencje;
  3. tworzy, prowadzi i wspiera działalność ośrodków wystawienniczych, galerii sztuki oraz placówek sprzedaży dzieł sztuki i wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego;
  4. organizuje i prowadzi zespoły folklorystyczne i regionalne (taneczne i muzyczne) oraz wspiera działalność w tej dziedzinie;
  5. popiera wydawanie książek, podręczników, czasopism, broszur, folderów i innych wydawnictw związanych z celem Fundacji;
  6. organizuje i wspiera konkursy, przeglądy i inne formy propagowania szeroko rozumianej sztuki;
  7. ustanawia nagrody i stypendia oraz tworzy różnorodne formy pomocy dla twórców;
  8. działa na rzecz promowania polskiej kultury i sztuki poza granicami kraju;
  9. popiera działalność w zakresie twórczości architektonicznej oraz konserwacji dzieł sztuki i zabytków.

Fundacja “CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz statutu. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000156207. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl