CEPELIA

70 – lecie Cepelii

W tym roku Cepelia obchodzić będzie jubileusz swojej działalności. Siedemdziesiąt lat istnienia i aktywnej obecności potwierdza, że Cepelia pozostała wierna celom, dla których została powołana – promowaniu sztuki zakorzenionej w rodzimych tradycjach, chronieniu jej oryginalności i walorów, szczególnie kultury wiejskiej. Zmieniały się formy działalności Cepelii. Jest to także odzwierciedlenie przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych zachodzących w Polsce, ale także zmian mentalnych. Dorobkiem tych siedemdziesięciu lat jest ponad wszelką wątpliwość uczynienie ze sztuki ludowej i rękodzieła ludowego, sztuki bliskiej różnym środowiskom, wprowadzenie jej do świadomości mieszkańców metropolii i środowisk miejskich. Dzięki wypracowaniu różnorodnych form wsparcia twórców, aktywizowania i opieki nad nimi, Cepelii udało się ocalić od zapomnienia  dziesiątki tradycyjnych technik rękodzielniczych, zapewniając tym samym możliwość przekazu wiedzy o wzorach i technice, o kolorystyce i swoistości regionalnej, następnym generacjom. Innym nurtem aktywności było i jest nadal wspieranie rękodzieła artystycznego i rozmaitych form sztuki dekoracyjnej. Naturalną konsekwencją jest współpraca ze środowiskami profesjonalnych twórców, czego rezultatem jest programowe wspieranie takich form twórczości artystycznej, które inspirowane są motywami kultury ludowej.

Jesteśmy świadomi, że dokonujące się zmiany w kulturze, zmiany mentalne, powodują, ze potrzeby nowych generacji są odmienne – także w zakresie  estetyki. Świadomość tych odmiennych potrzeb ,powoduje, że przywiązujemy dużą wagę do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej.

Właśnie dlatego w roku jubileuszu ogłosimy, otwarty dla wszystkich środowisk twórczych,  konkurs pt. „Pamiątka z Polski”. Chcemy pozyskać nowe, oryginalne wzory, które opierając się na tradycyjnych walorach formalnych i estetycznych będą kreatywną interpretacją tych wytworów ludowej i narodowej tradycji. Zarazem zaś mogą stać się oryginalną, symboliczną pamiątką.

Zaprezentujemy kilka interesujących wystaw m.in. pokazujących dzieła „Artystów  z kręgu Cepelii”; to opowieści o wielkich pasjach i talentach.

Dające się zauważyć współcześnie zainteresowanie rękodziełem, odkrywanie przez kolejne pokolenia starych technik to dobry czas świętowania jubileuszu. Dlatego na wystawie pt. „Sztuka bliska ludziom” pokażemy wyroby i przedmioty warte do wprowadzenia do mieszkań, do ich dekorowania, do spotkań kulinarnych, do świętowania.

Pragniemy także na kolejnych wystawach przypomnieć dorobek kilku manufaktur cepeliowskich, które wytwarzały wyroby najwyższej wartości estetycznej.

O wszystkich  wydarzeniach  jubileuszowych  będziemy na bieżąco informować i gorąco zapraszać do uczestniczenia w nich.

Świętując jubileusz mamy poczucie, że Cepelia utrwaliła w świadomości społecznej potrzebę obecności tego, co rodzime i piękne. Staramy się, by znak firmowy – stylizowany kogucik –  nadal oznaczał wyroby wysokiej jakości.

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl